slika: NSKS, Kukovica
Slika: slika: NSKS, Kukovica

Po zmagi na sodišču: Bo tudi zmagal razum?

Bilo je 15.12.2017. V žitrajskem občinskem svetu so glasovali o dvojezični krajevni tabli za Sele, po nemško Sielach. Ta vas je izpadla pri tisti čudni ureditvi iz aprila 2011, o kateri nekateri pravijo, da je rešitev vprašanja krajevnih napisov. Jaz sem ta Memorandum takrat imenoval veliki nateg. Vse bolj se izkazuje, da to je. Enkratno je, da so zastopniki Slovencev pristali na 17 in pol odstotni delež slovenskega prebivalstva na vas, kakor ga je bil ponudil deželni glavar Gerhard Dörfler (sreda med 10 in 25 iz leta 1977), čeprav je Ustavno sodišče decembra 2001 v primeru Škocjan odredilo 10 odstotni delež . V Memorandumu iz konca aprila 2011 se sicer govori o tako imenovani razširitveni klavzuli (Öffnungsklausel), ki naj bi odprla možnost, da kraj dobi dvojezični napis, če ustrezno število prebivalcev pa prebivalk to izrecno želi. Za to vejo je zagrabil za svojo vas Sele nekdanji žitrajski šolski ravnatelj Franc Kukovica.

Tisti petek, 15.12.2017, je žitrajski občinski svet večinsko (12:5) sklenil, da Sele ne dobijo dvojezične krajevne table. Vseh devet socialistov (frakcija župana Jakoba Straußa) je glasovalo proti dvojezičnemu napisu. Pa Strauß ni kar koj kdorbodi pri koroških socialistih. Je okrajni strankarski poglavar v Velikovcu in tudi 2. predsednik koroškega deželnega zbora. Od leta 2001 županuje v Žitari vasi.

Kukovica se je od vsega začetka prizadeval, da Sele dobijo dvojezično tablo. Romal je od Poncija do Pilata. Pogovarjal se je z županom, bil je pri deželni vladi v Celovcu, zaposloval je odbore, na občinskih sejah je bila zadeva na sporedu, po radiu ter v časopisih je prihajala med ljudi. V svoji vasi je Kukovica hodil od hiše do hiše, ljudi prepričeval in konec koncev zbral potrebne podpise.

Ker je občinska oblast preprečila uradno dvojezično tablo, se je Franc Kukovica zatekel k samopomoči. V času od 28.12.2017 do 6.2.2018 je dopolnjeval enojezične table, ni pa nobene poškodoval; škodo je napravil vihar, ki je divjal po Rožu pa Podjuni v noči od 11. na 12. december 2017. Delo je opravljal podnevi, ni se skrival v noči. Za zadevo je izvedel tudi žitrajski župan. »Storilca« so prijavili policiji v Dobrli vasi zaradi poškodovanja tuje lastnine.

Kukovico so zaslišali na dobrolski policijski postaji (17.4.2018). Tam je tudi omenil pismo žitrajskemu občinskemu svetu od 4.9.2017, kjer je zapisal pripravljenost, da z lastnim denarjem plača dvojezične krajevne table »Sielach/Sele«. Škodo, ki jo je menda naredil, je pa ni, naj bi bil plačal iz svojega. Pa ni plačal, ker škode ni naredil nobene.

Vigredi 2018 so na Selah postavili na zasebnih zemljiščih dvojezične table, zadnjo, peto so zasadili v soboto, 7. aprila. Bilo je pravo vaško slavje. Televizija je bila tam, radio, zastopniki časopisov, celo policija je prišla, v uniformah ter v civilu.

Točno enajst mesecev pozneje, v četrtek, 7.3.2019, je bila na okrajnem sodišču v Železni Kapli razprava pred pliberškim sodnikom Francem Boschitzem. Obdolženec je bil Franc Kukovica, njegov odvetnik je Rudi Vouk. Zadeva: poškodovanje tuje lastnine. Sodnik Franc Boschitz  je oprostil obtoženca, ker ni nastala nobena denarna škoda.

Čudno vse skupaj. Prideš nedolžen pred sodišče, ker se trudiš za pravico ter enakopravno sožitje v spoštovanju. Tokrat je na sodniji zmagala pravica. Kaj si bo žitrajsko županstvo še namislilo, ne vemo. Upajmo, da bo tudi tam zmagal razum. Župan Strauß, kot 2. predsednik deželnega zbora eden najvišjih političnih predstavnikov Koroške, naj se koj pošteno pobriga, da se bo o njegovi občini pa o njem bralo in čulo v drugih, pohvalnih zvezah. S takim ravnanjem je napravil medvedjo uslugo, vsem, a najbolj sebi.

Tista ureditev iz konca aprila 2011 je zasadila hude kline v osrčje slovenske skupnosti pri nas na Koroškem. Mnogo krajev je oropala dvojezičnih napisov, ne le krajevnih tabel. Zelo hudo pa je, da je razbila solidarnost med nami. Mnogi, ki so dobili, si mislijo, mi imamo, drugo pa nas ne briga več. To se je pokazalo tudi v četrtek, 7. marca, ko je moral pred sodišče Franc Kukovica.

Kje ste bili vi od Novic in radia? Iz Južne Tirolske pa iz Slovenije so prišli. Predsednik NSKS Zdravko Inzko je Kukovici izrekel vso solidarnost. Poslujoči tajnik NSKS Marko Oraže je bil tudi navzoč na okrajnem sodišču v Železni Kapli. Kje ste bili vi od drugih osrednjih organizacij? Kje ste bili vi od samostojnega političnega gibanja? Lahko bi bili navzoči krepka moralna podpora obdolžencu. Kje smo le bili mi vsi, da je navsezadnje do tega prišlo? In kaj še bo?

Škoda, da mi Bog ni dal literarnega dara. Prav srbi me po prstih, da bi napisal basen. Naslov že imam: »Vouk brani Kukovico pred Nojem (nem. Strauß).«

Jože Wakounig, 11.03.2019