Slika: Pomen dobrih odnosov

Pomen dobrih odnosov

Vsak človek, čisto vsak od nas si želi odnose s svojimi soljudi, ki so zanesljivi, odkriti in po možnosti iskreni. To si želimo v svojih partnerstvih, družinah, v službi in nasploh v družbi.

Zanesljiv medčloveški odnos pomeni, da se lahko zmenimo, o nečem dogovorimo in da to kar je bilo dorečeno tudi drži in obstane.

Da imamo ljudje medseboj sploh lahko dobre in zdrave odnose potrebujemo vsaj osnovno medsebojno spoštovanje. To je lepilo naše družbe in sveta v katerem živimo.

Manjša je skupina, bolj smo odvisni eden od drugega in bolj pomembno postane to lepilo. Če smo se vsi v zadnjem letu nekaj naučili iz pandemije ki jo doživljamo, potem menim da je to zavedanje odvisnosti posameznice in posameznika od sočloveka.

To zanesljivost odnosov ne potrebujemo samo na čisto individualni ravni, ampak tudi kot družba na politični ravni in nenazadnje igrajo važno vlogo pri tem tudi mediji.

Na tem nivoju odnosov in naše želje in potrebe po njihovi zanesljivosti pa je treba razlikovati med političnimi vsebinami, ki so v pluralni družbi različne, na eni strani - in pa zmožnosti sklepanja kompromisov kot osnova za dobro sožitje na drugi strani.

To razliko čedalje teže prepoznavamo, kar postaja vse večja težava za demokratično družbeno ureditev.

Demokracija, pravna država, človekove pravice in Evropska Unij so politično kulturni uspehi človeštva.

Noben drug način družbene organiziranosti ni temu primerljiv, ob tem da imamo obilo izkušenj v prejšnjem stoletju, da vsi drugi sistem ni samo neuspešni ampak in vodijo v bedo in v totalno katastrofo.

Za uspešno demokratično liberalno družbeno ureditev pa nujno potrebujemo zdrave in zrele medsebojne odnose, ki so zanesljivi in nam omogočajo svobodno življenje in iskanje rešitev za izzive s katerimi se soočamo. Tako kot posameznice in posamezniki, in tudi kot narodna skupnost in/ali država.

Pomemben faktor zdravega, zrelega in zanesljivega odnosa pa je razumevanje in definicija skupnega cilja, spoštovanje različnih pozicij in na koncu iskanje kompromisa.

To je temelj zdrave in uspešne družbe. To je tudi temelj zdrave in uspešne narodne skupnosti.

Nezdravi, nezreli in nezanesljivi odnosi pa se osredotočajo na taktiranje, skrajnosti in narcistične pozicije. Rezultati takšnega obnašanja so znani in te je treba na vsak način preprečiti.

 

Dr.in Angelika Mlinar