Slika: Preživeli smo 100 letnico 10. oktobra….

Preživeli smo 100 letnico 10. oktobra….

10. oktober in vse proslave okoli 100 - letnice plebiscita so za nami. To, kar bo od vsega tega zares ostalo, je po mojem opravičilo zveznega predsednika Alexandra van der Bellna nam koroškim Slovenkam in Slovencem za neizpolnjene ustavno zajamčene pravice.

Po tem iskrenem opravičilu bomo odslej merili resnično pripravljenost koroških in avstrijskih političnih dejavnikov za izpolnitev in uresničitev naših pravic in potreb, sami pa bomo morali pri tem nastopati samozavestno in enotno.

 

Te dni sem bila v Trstu in se srečala z našimi slovenskimi tržaškimi kmeti. Popeljali so me tudi na ogled etnološke razstave »Morje naše življenje – Spomini nabrežinske ribiške družine«.

Razstava je, sicer precej skrita, v bivših avstroogrskih skladiščih v starem tržaškem pristanišču, ki ga sedaj obujajo k življenju. Namenjena je Caharijevi družini, po domače Babčevi na Nabrežini. Babčeva družina se je preživljala s poljedelstvom, vinogradništvom, živinorejo in ribištvom. V teku štirih rodov se je nabralo veliko orodja, skratka etnološkega gradiva, ki so ga doma izdelali. Ko je to orodje sčasoma zgubilo svoj namen, so ga  spravili na podstrešje. Celotno gradivo je družina Caharija podarila ljubljanskemu etnološkemu muzeju in ga tako otela uničenja. Ob ogledu te zanimive razstave me je obšla misel, kako se izogniti usodi muzejalnega objekta in folklorizacije tudi naše koroške slovenske kulturne dediščine.

Letos se oboji, koroški in tržaški Slovenci, spominjamo dveh usodnih zgodovinskih dogodkov. Na Koroškem 100 -  letnica plebiscita, na Tržaškem 100 – letnica požiga Narodnega doma.

Ob vseh lepih in spravnih besedah in obljubah vem le, da smo za svoje preživetje in obstoj konec koncev odgovorni sami in da bomo imeli samo to, kar si bomo tudi izborili in priborili.

 

Dipl. inž Marinka Mader-Tschertou