© European Union 2023 - Source : EP
Slika: © European Union 2023 - Source : EP
© European Union 2023 - Source : EP
Slika: © European Union 2023 - Source : EP
© European Union 2023 - Source : EP
Slika: © European Union 2023 - Source : EP

Izvajanje manjšinskih pravic v Avstriji pomanjklivo

Delegacija predstavnikov ENOTNE LISTE (EL) in Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) je v Strasbourgu s položajem slovenske manjšine v Avstriji seznanila člane medskupine Evropskega parlamenta za tradicionalne manjšine, narodne skupnosti in jezike.

 

Ozadje

Slovenski narodni skupnosti v Avstriji v osnovi pristajajo obsežne manjšinske pravice, ki so zasidrane v avstrijski zvezni ustavi in mednarodnopravnih sporazumih. Kljub temu ima slovenska narodna skupnost na Koroškem že desetletja izkušnje, da se te pravice v praksi izvajajo nezadostno ali z veliko zamudo. Poleg tega se v zadnjem času kopičijo primeri neupoštevanja tako ustavnih kot mednarodnopravnih določb v zakonodaji, ki neposredno prizadevajo manjšino, zlasti na področju izobraževanja. Omenili so tudi težave na področjih dvojezičnih vrtcev, topografije in dvojezičnega sodstva.

Ne nazadnje tudi zaradi dejstva, da avstrijska zvezna vlada ne obravnava naših predlogov in v primeru novega učnega načrta za osnovne šole prezira manjšinsko šolski zakon, je ENOTNA LISTA hotela to zadevo izpostaviti na evropski ravni in razpravljalti s poslanci in poslankami Evropskega parlamenta o možnih poteh reševanja odprtih vprašanj. Poročali so tudi o aktualnih težavah na področjih dvojezičnih vrtcev, topografije in dvojezičnega sodstva.

Poleg članov medskupine so se dogodka v Strasbourgu udeležili evropska poslanca Hannes Heide (SPÖ) in Lukas Mandl (ÖVP) iz Avstrije ter slovenski evroposlanci Milan Brglez (SD), Milan Zver (SDS), Romana Tomc (SLS) in Klemen Grošelj (GS).

Slovenski evroposlanci so poudarili, da je zakonodaja jasna, a rešitev ni, če ni politične volje. Poslanec Milan Brglez (S&D/SD) je poudaril, da je pomembno govoriti o problemu, Milan Zver (EPP/SDS) pa je menil, da je varovanje manjšin enako pomembno kot varovanje človekovih pravic posameznika.

 

Ukrepi

Loránt Vincze je kot sopredsedujoči manjšinske medskupine predlagal, da se v imenu medskupine pošlje pismo Evropski komisiji in avstrijski vladi, ter predlagal, da naj koroški Slovenci pripravimo peticijo, ki bi jo predložili odboru za peticije (PETI). To pobudo bomo seveda sprejeli in odboru nemudoma predložili peticijo o kršenju načel pravne države v Avstriji.

 

vir in zvočni posnetek seje: www.enotnalista.at