Slika: Stališče k Poročilu o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem 2020

Stališče k Poročilu o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem 2020

Dežela Koroška je drugič podala poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. To predpisuje nova deželna ustava.

Poročilo najedete na tej povezavi:

poročilo 

K temu poročilu je Narodni svet koroških Slovencev zavzel stališče.