Slika: O Nas
Slika: O Nas

O Nas

Narodni svet koroških Slovencev zastopa politične, gospodarske in kulturne pravice ter interese koroških Slovencev na osnovi ustavnih in drugih pravnih norm za zaščito narodnih skupnosti. Je politično interesno zastopstvo, ki se zavzema za pravice narodne skupnosti na osnovi mednarodnih in meddržavnih pogodb, konvencij, načel in priporočil o varstvu človekovih pravic, še zlasti pa na osnovi Avstrijske državne pogodbe z dne 15. maja 1955.

Narodni svet se zavzema za pravice in interese koroških Slovencev, organizacij in posameznikov v okviru danih pooblastil v odnosu do avstrijske zvezne vlade in pristojnih ministrstev, koroške deželne vlade in pristojnih deželnih upravnih organov, v odnosu do Republike Slovenije ter mednarodnih organizacij, ustanov in organov.

Delovanje Narodnega sveta ni pridobitniško. Njegov namen je splošnokoristen v smislu zakona o pobiranju zveznih dajatev.