predsednik NSKS dr. Valentin Inzko (slika: Sissi Furgler)
Slika: predsednik NSKS dr. Valentin Inzko (slika: Sissi Furgler)
podpredsednica NSKS mag. Svetlana Wakounig
Slika: podpredsednica NSKS mag. Svetlana Wakounig

Predsedstvo

Predsedstvo je izvršno telo organizacije, ki zastopa NSKS navzven in je pristojno za njegovo politično delovanje. Osemčlansko predsedstvo s predsednikom na čelu je v vseh svojih avtonomnih odločitvah odgovorno najvišjemu telesu NSKS, Zboru narodnih predstavnikov, in je zato tudi obvezano, da izvaja njegove sklepe. Glavne naloge predsedstva NSKS so skrb za interese slovenske narodne skupnosti, stalno opozarjanje na izpolnitev ustavnopravnih in zakonskih pravic manjšine ter delovanje v odnosu do organov republike Avstrije in matične države Republike Slovenije.

dr. Valentin INZKO – predsednik

mag. Svetlana WAKOUNIG - podpredsednica

mag. Marko HASCHEJ

prof. mag. Jokej LOGAR

dipl. inž. Hanzi MIKL

Marko ORAŽE

dr. Franz WUTTI

 

Dosedanji predsedniki NSKS:
1949 – 1960 dr. Joško Tischler
1960 – 1968 dr. Valentin Inzko
1968 – 1972 dr. Reginald Vospernik
1972 – 1976 dr. Joško Tischler
1976 – 1995 dr. Matevž Grilc
1995 – 1999 Fortunat Olip
1999 – 2000 mag. Rudi Vouk
2000 – 2003 Bernard Sadovnik
2003 – 2005 prof. mag. Jože Wakounig
2005 – 2009 dr. Matevž Grilc
2009 – 2010 Karel Smolle
2010 – dr. Valentin Inzko