Kako deluje NSKS

Zbor narodnih predstavnikov (ZNP) je najvišje telo odločanja v NSKS in sklepa o smernicah za delovanje organizacije. Člani ZNP (48) so neposredno izvoljeni in predstavljajo vse plasti Slovencev na Koroškem.

Zbor narodnih predstavnikov (ZNP)

Najvišje telo odločanja v NSKS je Zbor narodnih predstavnikov (ZNP), ki ga sestavlja 48 neposredno izvoljenih poslancev in poslank s celotnega dvojezičnega ozemlja. ZNP voli člane predsedstva organizacije in delovnih teles v NSKS, kakor sta nadzorni ali finančni odbor. Medtem ko predsedstvo s predsednikom na čelu predstavlja NSKS na zunaj, pa ZNP na svojih sejah določa temeljne smernice za delovanje organizacije, njegovi večinsko sprejeti sklepi so za predsedstvo zavezujoči.

Tako ZNP kot najvišje telo demokratičnega odločanja v NSKS izvaja tudi nadzor nad delovanjem predsedstva, ki ga ob neupoštevanju večinsko sprejetih sklepov lahko tudi odstavi. Razmerje med predsedstvom organizacije in ZNP v NSKS je torej mogoče primerjati z odnosom med vlado in parlamentom v parlamentarni demokraciji, predsedstvo zato nikakor ne more ukrepati mimo volje večine v ZNP. 48-člansko telo je sestavljeno iz 18 poslancev in poslank, ki so izvoljeni v 18 volilnih okrožjih, ter iz 30 poslancev in poslank, ki so na splošnem seznamu prejeli največ podpore.