ZNP na seji pri Cingelcu na Trati, 14.04.2014
Slika: ZNP na seji pri Cingelcu na Trati, 14.04.2014

Zbor narodnih predstavnikov (ZNP)

Zbor narodnih predstavnikov (ZNP) je najvišje telo odločanja v NSKS in sklepa o smernicah za delovanje organizacije. Člani ZNP (48) so neposredno izvoljeni in predstavljajo vse plasti Slovencev na Koroškem.