ZNP na seji v Mestni hiši v Borovljah, 28.12.2018
Slika: ZNP na seji v Mestni hiši v Borovljah, 28.12.2018

Zbor narodnih predstavnikov (ZNP)

Zbor narodnih predstavnikov (ZNP) je najvišje telo odločanja v NSKS in sklepa o smernicah za delovanje organizacije. Člani ZNP (48) so neposredno izvoljeni in predstavljajo vse plasti Slovencev na Koroškem.