Slika: Člani ZNP

Člani ZNP

Člani ZNP - izvoljeni kot krajevne zastopnice / krajevni zastopniki

Urban Popotnig, mag -- Volilni okoliš 1 - Zilja

Simon Trießnig, mag. -- Volilni okoliš 2 - Bekštanj, Podklošter, Beljak

Luka Janežič -- Volilni okoliš 3 - Šentjakob v Rožu

Ludwig Lesjak  -- Volilni okoliš 4 - Vrbsko jezero

Stefan Schellander, mag. -- Volilni okoliš 5 - Bilčovs, Kotmara vas

Valentin Inzko, dr. -- Volilni okoliš 6 - Bistrica v Rožu

Franz Wutti, dr. -- Volilni okoliš 7 - Borovlje, Šmarjeta v Rožu

Nanti Olip -- Volilni okoliš 8 - Sele

Matevž Grilc, dr. -- Volilni okoliš 9 - Celovec in okolica ter vsi koroški Slovenci/vse koroške Slovenke zunaj dvojezičnega območja

Maria Urbas -- Volilni okoliš 10 - Drava sever

Rudi Vouk, mag. -- Volilni okoliš 11 - Dobrla vas

Christian Urank -- Volilni okoliš 12 - Škocjan

Karl Hren, dr. -- Volilni okoliš 13 - Galicija, Žitara vas

Folti Smrtnik -- Volilni okoliš 14 - Železna Kapla

Mirko Smrečnik -- Volilni okoliš 15 - Globasnica

Lucija Wakounig, mag. -- Volilni okoliš 16 - Bistrica pri Pliberku

Štefan Domej, dipl. inž. -- Volilni okoliš 17 - Pliberk

Alina Logar, BEd -- Volilni okoliš 18 - Suha, Ruda

 

Člani ZNP - izvoljeni na splošni listi

Hanzi Mikl, dipl.inž., Jokej Logar mag.prof., Sonja Kert-Wakounig mag., Jože Wakounig VŠS prof.mag., Regina Smrtnik, Toni Olip, Danijel Olip BEd, Marko Oraže, Verena Smrtnik, Simon Rustia, Katharina Kupper-Wernig, Martina Piko-Rustia mag., Martin Dovjak mmag., Pepca Druml, Lenart Katz, Svetlana Wakounig mag., Tanja Kramer mmag., Elena Rutar BEd, Milan Blažej, Marian Wakounig ddr., Sara Krištof BEd, Jaka Dovjak, Dominik Urak BSC.LL.B., Maximilian Domej dr., Vinko Kušej, Paul Buch, Adrijana Cudermann, Rafael Urank BEd, Danijel Gregorič, Milena Ošina

Nadomestni člani ZNP

Miro Wakounig  dipl.inž., Mirijam Gallob, Adolf Krivograd, Hubert Mikel, Stefan Feinig, Jozej Haschej, Majda Furjan-Kutschnig, Peter Fantur prof.mag.dr., Vesna Stern-Wakounig mag., Terezija Wakounig dr., Lena Smolle mag., Luka Hudl, Mateja Mickl BEd, Brigitte Neuwersch, Andrej Rutter, Aljaž Pestotnik-Robič, Marijan Fera, Germana Roblek-Jug, Joza Picej, Cyrill Orasche, Sigi Stropnik, Jože Picej mag., Rudolf Sukalia, Marlen Smole-Taupe