predsednik Nanti Olip
Slika: predsednik Nanti Olip
podpredsednik Christian Urak
Slika: podpredsednik Christian Urak

Predsedstvo

Zbor narodnih predstavnikov (ZNP) je najvišje telo odločanja v NSKS in sklepa o smernicah za delovanje organizacije. Člani ZNP (48) so neposredno izvoljeni in predstavljajo vse plasti Slovencev na Koroškem.

Nanti Olip - predsednik
Christian Urak - podpredsednik