Odbori ZNP

5-ČLANSKI FINANČNI ODBOR:

dr. Karl HREN, Vinko KUŠEJ, Nanti OLIP, Marko ORAŽE, Janja ZENZ – STERN

5-ČLANSKI KONTROLNI ODBOR:

Milan BLAŽEJ, Marijan FERA, Danijel GREGORIČ, Milena OŠINA, mag. Svetlana WAKOUNIG

3-ČLANSKO RAZSODIŠČE:

dr. Matevž GRILC, mag. Rudi VOUK, prof. mag. Jože WAKOUNIG