Slika: ZA VAS

ZA VAS

Narodni svet koroških Slovencev zastopa politične, gospodarske in kulturne pravice ter interese koroških Slovencev na osnovi ustavnih in drugih pravnih norm za zaščito narodnih skupnosti. Je politično interesno zastopstvo, ki se zavzema za pravice narodne skupnosti na osnovi mednarodnih in meddržavnih pogodb, konvencij, načel in priporočil o varstvu človekovih pravic, še zlasti pa na osnovi Avstrijske državne pogodbe z dne 15. maja 1955.

Na tej strani vam dajemo možnost, da hitro pridete do vseh merodajnih podlag, ki zadevajo zaščito slovenske narodne skupnosti na Koroškem.