Zgodovina koroških Slovencev

Kdo so koroški Slovenci?

Kje živijo koroški Slovenci?
Tradicionalno naselitveno območje koroških Slovencev se razprostira od Šmohorja na zahodu do Labota na vzhodu vzdolž avstrijsko-italijanske in avstrijsko-slovenske meje. Zajema v glavnem tri doline: spodnjo Ziljo, Rož in Podjuno oz. najvzhodnejši del okraja Šmohor, južni del okraja Beljak, južni in osrednji del okraja Celovec in naposled celotni okraj Velikovec.

Od kdaj živijo Slovenci na Koroškem?
Slovenci so se po razpadu rimskega cesarstva ob koncu 6. stoletja naselili na Koroškem in torej živijo na Koroškem že nad 1400 let. Na Koroškem torej že dlje govorijo slovensko kot pa nemško.

Kako so postali Slovenci manjšina?
V 19. stoletju je četrtina do tretjina koroškega prebivalstva govorila slovensko. Na tradicionalnem naselitvenem območju so z izjemo nekaterih manjših jezikovnih otokov živeli samo Slovenci. Usmerjena asimilacijska politika je povzročila močen upad slovensko govorečega prebivalstva, kar se lahko zelo dobro dokumentira z ljudskimi štetji:


Število koroških Slovencev po ljudskem štetju:

1880 85.051

1890 84.667

1900 75.136

1910 66.463

1923 34.650

1934 24.875

1939 43.179

1951 42.095

1961 24.911

1971 20.972

1981 16.552

1991 14.580

2001 13.109