Slika: Pravne osnove

Pravne osnove

Pravne osnove

V Avstriji živijo avtohtone narodne skupnosti, ki na osnovi ustave uživajo posebno zaščito. Splošno gledano so narodne skupnosti skupine državljanov, ki se od večine razlikujejo ali po objektivnih (jezik, vera itd.) ali subjektivnih značilnostih (priznavanje k določeni kulturni skupnosti).

Za pravni položaj narodnih skupnosti so še posebej pomembna pravna določila, ki manjšinam zagotavljajo posebno zaščito.
Na tej strani objavljamo pomembna zvezna in deželna manjšinskozaščitna določila.