Slika: Nagrade

Nagrade

Tischlerjeva nagrada

Tischlerjevo nagrado podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev kot najvišje priznanje obeh organizacij. Nagrado prejmejo kulturni in politični delavci/delavke za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki so pomemben prispevek v zakladnici slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Nagrajenec/nagrajenka dobi nagrado lahko tudi za posebne zasluge pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev bodisi doma ali v tujini.

Dr. Joško Tischler

Dr. Joško Tischler je za koroške Slovence bil osebnost - bil je šolnik, politik in kulturnik. Že pred vojno je bil zadnji predsednik Slovenske prosvetne zveze, takoj po vojni je bil ustanovitelj Narodnega sveta koroških Slovencev, leta 1957 pa ustanovni ravnatelj Zvezne gimnazije za Slovence. Ves čas je vzdrževal tesne stike s Slovenci vsepovsod po svetu in se je dobro zavedel velikega pomena povezanosti vseh članov slovenskega naroda kjerkoli na svetu. Tako naj so razumljene tudi besede, ki so citirane na podelitveni listi, kjer beremo: “Naše delo naj služi kulturni povezanosti z materinskim narodom”.
Dr. Joško Tischler je bil rojen 8. maja 1902 in je umrl 23. januarja 1979. Je pokopan na pokopališču v Žrelcu.

DOBITNIKI TISCHLERJEVE NAGRADE:

 

1979    LAJKO MILISAVLJEVIČ

 

1981    DR. ANTON FEINIG

1982    DR. PAVLE ZABLATNIK

1983    PROVINCA ŠOLSKIH SESTER NA KOROŠKEM

1984    PROF. MILKA HARTMAN

1985    ŽUPNIK VINKO ZALETEL

1986    REKTOR JOŽE KOPEINIG

1987    UNIV. PROF. DR. BOGO GRAFENAUER

1988    DR. JANEZ HORNBÖCK

1989    ZVEZNA GIMNAZIJA ZA SLOVENCE

1990    UNIV. PROF. DR. ERICH PRUNČ

1991    VALENTIN OMAN

1992    PROF. LOJZE PETERLE

1993    EK. SV. FRIC KUMER

1994    SLOVENSKO ZADRUŽNIŠTVO NA KOROŠKEM

1995    BLAŽ POTOČNIK, TORONTO

1996    ZVEZA SLOVENSKIH IZSELJENCEV

1997    MICKA MIŠKULNIK

1998    MIHA DOLINŠEK

1999    ŽUPNIK LOVRO KASELJ

2000    DR. PAVEL APOVNIK

2001    DR. MARIJA MAKAROVIČ

2002    DR. VALENTIN INZKO

2003    FRANCI KONČAN, TINE VARL, BREDA VARL

2004    UNIV. PROF. DR. VLADIMIR KLEMENČIČ

2005    PROF. MARIJ MAVER, DR. DAMJAN PAULIN

2006    PROF. JOŽE ROPITZ

2007    KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V LJUBLJANI

            KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V MARIBORU

2008    GUSTAV JANUŠ

2009    ŽUPNIK POLDEJ ZUNDER

2010    BERNARDA FINK

2011    HANZI GABRIEL

2012    MAG. RUDI VOUK

2013    BORIS PAHOR

2014    STANKO TRAP

2015    AKADEMIK LOJZE LEBIČ

2016    DR. FRANCE VRBINC

2017    VŠTSV. PROF. MAG. JOŽE WAKOUNIG

2018    LENČKA KUPPER

2019    DV. SV. DR. JANKO ZERZER

2020    VIŠJA ŠOLA ZA GOSPODARSKE POKLICE ŠT. PETER

2021    Dr. Matevž GRILC

2022    Nužej TOLMAIER

2023    Mikla KRIEGL

 


Einspielerjeva nagrada

Einspielerjevo nagrado podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev ljudem, ki se odlikujejo po prizadevanjih za uveljavitev slovenske narodnostne skupnosti v avstrijski in mednarodni družbi.

Nagrada je poimenovana po slovenskem duhovniku, politiku, publicistu in “očetu koroških Slovencev” prof. Andreju Einspielerju.
Kot duhovnik je deloval v različnih krajih na Koroškem, od 1846 naprej v Celovcu, katehet in profesor slovenščine na realki (do 1882). V letu 1848 soustanovil (politično) Slovensko društvo v Celovcu , po letu 1848 eden najvidnejših političnih publicistov na Koroškem. Ustanovil več časopisov, m.dr. Slovenca, Mir, Stimmen aus Innerösterreic. Leta 1851 skupaj s škofom A.M. Slomškom in prf. A. Janežičem soustanovitelj in prvi predsednik Društva sv. Mohorja (pozneje Družba sv. Mohorja, danes Mohorjeva – Hermagoras), za versko, kulturno in politično življenje (koroških) Slovencev nadvse pomembne ustanove (predvsem izdajanje knig in časopisov v slovenščini).

A. Einspieler se je zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo. Kot vodilna politična osebnost koroških Slovencev bil tudi poslanec v koroškem deželnem zboru (1862-63; 1871-78 in 1880-88).

 

DOBITNIKI EINSPIELERJEVE NAGRADE

1988                Dr. Valentin INZKO

           Dkfm. Dr. Ernst WALDSTEIN

1989                Univ. Prof. Dr. Günther HÖDL

1991                Dr. Rudolf KIRCHSCHLÄGER

1992                Univ. Prof. Dr. Anton PELINKA

1993                Prof. Philipp RAUSCHER

1994                Dr. Artur ROSSBACHER

1995                Dr. Hubert FRASNELLI

1996                Dr. Egon KAPELLARI

2000                ORF - GI Gerhard WEISS

           ORF - LI Gerhard DRAXLER

2001                Dr. Luis DURNWALDER

2002                Prof. Mag. Hans MOSSER

2003                Eva LIAUNIG

           Dkfm. Herbert Walter LIAUNIG

2004                Veit BERG

2005                Univ. Prof. Dr. Heinz-Dieter POHL

2006                Univ. Prof. Dr. Peter GSTETTNER

2007                Bundesministerin a. D. Dr. Hilde HAWLICEK

2008                Hans PICCOTTINI, postum

2009                Franz PACHER

2010                Bertram Karl STEINER

2011                ÖR Walfried WUTSCHER

2012                Dr. Alois SCHWARZ

2013                Peter HANDKE

2014                Dr. Hellwig VALENTIN

2015                Hubert BUDAI

2016                NEMŠKO GOVOREČI, ki so se naučili slovensko in/ali se aktivno vključujejo v dejavnost narodne skupnosti

2017                Dr. Prof. Martha STOCKER

2018                Univ. Prof. Dr. Heinrich NEISSER

2019                dvorni svetnik prof. h.c. univ.-doc. dr. Peter JORDAN

2021                Univ. Prof. Dr. Franz GLASER

2022                Josef WINKLER

2023                Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Georg Gombos