Slika: Dvojezično šolstvo na Koroškem

Dvojezično šolstvo na Koroškem

Na Koroškem so poleg šol z nemškim učnim jezikom tudi t. i. dvojezične šole z nemškim in slovenskim učnim jezikom. To je regionalna izobraževalna ponudba avstrijskega šolstva in je namenjena predvsem slovenski narodni skupnosti na Koroškem.

Načelno imajo vsi starši možnost, da prijavijo svojega otroka k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah. Običajno se prijavi otroka pri vpisu v šolo, najkasneje pa prvi dan v novem šolskem letu. Prijava je pisna ali ustna, ustno prijavo zapiše ravnatelj/ica. Na glavnih šolah/novih srednjih šolah se otroka prijavi k pouku slovenščine pri vstopu na šolo oz. ob začetku naslednjega šolskega leta. Prijava velja za celotno šolsko dobo obiskovane šole.

http://www.2sprachigebildung.at/index_slo.htm

Manjšinski šolski zakon za Koroško:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen%20&Gesetzesnummer=10009246